livezi românești cu fonduri europene!

Cu noi începeți, cu noi finalizați livada: consultanță fonduri europene, proiecte tehnice și avize înființare plantație, asistență tehnică implementare proiecte, finanțare bancară

90%
finanțare nerambursabilă

Submăsura 4.1a
Investiții în exploatații pomicole

 1. Consultanța preliminară privind condițiile de accesare a fondurilor:
 • Definirea temei proiectului;
 • Analiza eligibilității proiectului și a aplicantului;
 • Realizarea estimativă a punctajului și a valorii proiectului;
 1. Nota conceptuală.
 2. Tema de proiectare.
 3. Studiu de prefezabilitate.
 4. Întocmire proiect de execuție
 5. Înființare Livadă avizat la ICDP Mărăcineni.
 6. Întocmire documentație accesare fonduri europene:
 • Cerere de finanțare;
 • Studiu de fezabilitate;
 • Documente anexate;
 • Depunere online;
 • Asistență pe parcursul evaluării proiectului și întocmirea de răspunsuri pentru solicitările de clarificări din partea Autorităților de Management.
 1. Întocmire documenație credit.
 2. Întocmire proiect tehnic de execuție.
 3. Consultanță în management de proiect:
 • Asistență la contractare;
 • Întocmire dosare de achiziții;
 • Întocmire dosare de plăți;
 • Întocmire rapoarte de progres;
 • Întocmire documentație pentru schimbarea de soluție;
 • Asistență în relația cu Autoritatea de Management;
 • Alte servicii la cerere pentru implementarea proiectului.

PIP - Proiect înființare plantație pomicolă avizat de Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Mărăcineni

Tema de proiectare - Studiu de prefezabilitate - Întocmire proiect de execuție - Obținerea tuturor avizelor din partea Consiliului Științific al ICDP Pitești-Mărăcineni

Submăsura 4.1 - Investiții în exploatații agricole
Submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiții în prelucrarea/ comercializarea și/ sau dezvoltarea de produse agricole”
Submăsura 4.2a - Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol:

 1. Consultanță preliminară privind condițiile de accesare a fondurilor:
 • Definirea temei proiectului;
 • Analiza eligibilității proiectului și a aplicantului;
 • Realizarea estimativa a punctajului și a valorii proiectului;
 1. Nota conceptuală.
 2. Tema de proiectare.
 3. Studiul de prefezabilitate.
 4. Întocmire documentație accesare fonduri europene:
 • Cerere de finanțare;
 • Studiu de fezabilitate;
 • Documente anexate;
 • Depunere online;
 • Asistență pe parcursul evaluării proiectului și întocmirea de răspunsuri pentru solicitările de clarificări din partea Autorităților de Management.
 1. Întocmire documentație credit.
 2. Întocmire proiect tehnic de execuție.
 3. Consultanță în management de proiect:
 • Asistență la contractare;
 • Întocmire dosare de achiziții;
 • Întocmire dosare de plăți;
 • Întocmire rapoarte de progres;
 • Întocmire documentație pentru schimbare de soluție;
 • Asistență în relația cu Autoritatea de Management;
 • Alte servicii la cerere pentru implementarea proiectului.