AGROLEMN SRL

S.C. AGROLEMN S.R.L. este o societate care acționează în domeniul agricol fiind amplasată în mijlocul zonei agricole din câmpia Teleormanului.

Societatea cultivă în prezent cereale pe o suprafață de circa 1500ha și dispune de utilaje de ultima generație și specialiști în domeniu.
Societatea noastră dispune de o locație proprie de peste 35ha, unde deține în prezent construcții (silozuri, grajduri, magazii de peste 10.000 mp).

Perspectivele S.C. AGROLEMN S.R.L.

  • dezvoltarea terenului exploatat prin cumpărare și arendare de noi suprafețe până la 5000ha;
  • construirea și darea în folosință de noi obiective de producție (moară,siloz, fermă animalieră, seră, stupi, etc.) ;
  • obținerea de semințe pentru uz propriu și vânzare ;
  • dotarea cu noi utilaje agricole.

Înființare fermă agrozootehnică ecologică cu micro FNC și unitate de producere energie din surse regenerabile

denumire proiect

Roșiori de Vede,Teleorman

locație proiect

valoare proiect