Cine suntem?

REEVE ASSET MANAGEMENT S.R.L. – este o societate comerciala infiintata in anul 2010 si are ca activitate principala Activitati de Consultanta pentru afaceri si management.

REEVE ASSET MANAGEMENT S.R.L., cu sediul social si punctul de lucru in Bucuresti, in calitate de operator, respectă dreptul la viața privată al persoanelor iar în contextul prelucrării datelor cu caracter personal (DCP) ale acestora le asigură o protecție adecvată.

Date de Identificare:

S.C. REEVE ASSET MANAGEMENT S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, sector 3, str. ALexandru Sihleanu, nr. 12 si punct de lucru in Bucuresti, sector 1, str. Dionisie Lupu, nr. 74, bl. DL 74, ap. 04, inmatriculata la O.R.C. de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/1004/2010, avand CUI RO26459857.

Date Prelucrate:

Atunci cand solicitati  informatii privitoare la programele de finantare nerambursabile, sunteti de accord sa ne furnizati date care au caracter personal, respectiv – adresa de –mail, nume si prenume, numar de telefon. Nicio alta informatie personala nu va este solicitata exceptandu-le pe cele din formularul de contact, atunci cand decideti sa solicitati informatii privitoare la programele de finantare nerambursabila europene sau guvernamentale.

Scopul prelucrarii datelor personale oferite:

Datele cu caracter personal puse la dispozitie de dumneavoastra sunt colectate si prelucrate de S.C. REEVE ASSET MANAGEMENT  S.R.L, in scopul de a va transmite informari privitoare la domeniul de interes furnizat in cadrul formularului de solicitare informatii, sau orice alte informari privitoare la prestarea serviciilor REEVE ASSET MANAGEMENT S.R.L.

Astfel, prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza conform consimtamantului dumneavoastra si numai pentru scopul declarat de a primi informatii privitoare la serviciile oferite de REEVE ASSET MANAGEMENT S.R.L., elaborarea, implementarea si monitorizarea proiectelor elaborate. In acest fel, prelucrarea datelor se realizeaza fara a se limita  pentru urmatoarele activitati:

 • Evaluarea eligibilitatii dumneavoastra pe anumite linii de finantare,
 • Transmiterea de email-uri pentru a va oferi informatii cu privire la serviciile noastre si a tarifelor practicate,
 • Colectarea informatiilor dumneavoastra pentru a identifica nevoile si oportunitati de finantare adecvate profilului dumneavoastra.
 • Intocmirea dosarelor de finantare,
 • Intocmirea studiilor de piata,
 • Intocmirea studiilor de fezabilitate,
 • Elaborarea cererilor de finantare,
 • Implementarea proiectelor cu finantare nerambursabila,
 • Monitorizarea proiectelor cu finantare nerambursabila.
 • In scopul realizării unui/unor interese legitime ale operatorului (ex.: în scopul constatării, exercitării sau apărării unui drept în justiție, în scopuri administrative interne, pentru facturarea serviciilor prestate și efectuarea plăților aferente; pentru protejarea dreptului de autor și a drepturilor conexe).

Prelucrarea datelor care au caracter personal  are ca scop  intocmirea documentatiilor aferente dosarelor care vizeaza obtinerea fondurilor nerabursabile prin diferite programe de finantare. Astfel, pentru a facilita desfășurarea activităților aflate în legătură cu cererea de finanțare, contractul de finanțare, furnizare sau prestare și în vederea îndeplinirii obligațiilor legale, comunicăm aceste date către autorități publice, terți sau împuterniciți.

Se prelucreaza date cu caracter personal in scop de informare si promovare a serviciilor oferite de REEVE ASSET MANAGEMENT S.R.L. și a evenimentelor pe care le organizăm, temeiul acestei prelucrări fiind consimțământul dumneavoastră.

Transmiterea datelor catre terti:

REEVE ASSET MANAGEMENT   poate furniza datele cu caracter personal ale Clientului altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare.

Companiile care ne furnizeaza produse si servicii (imputerniciti), cum ar fi:

 • furnizorii si suportul sistemelor tehnologiei informatiei, inclusiv arhivarea e-mailurilor, furnizorii de telecomunicatii, serviciile de back-up si recuperare in caz de catastrofe si serviciile de securitate cibernetica.
 • furnizorilor de servicii de curierat
 • furnizorilor de servicii de plata/bancare,
 • alte servicii,  furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a  Bunurilor si Serviciilor noastre.
 • companiile implicate in functionarea site-ului nostru web, in cazul in care nu ne ofera un serviciu.
 • alte parti, cum ar fi autoritatile si institutiile publice, contabilii, auditorii, avocatii si alti consultanti externi, a caror activitate implica necesitatea cunoasterii acestor date sau acolo unde legea ne obliga sa facem aceasta dezvaluire (Informatiile Cumparatorului cu caracter personal pot fi furnizate si catre Parchetul General, Politie, instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate).
 • persoane care demonstreaza ca actioneaza legal in numele tau

Deasemenea putem folosii datele tale personale pentru a raspunde oricaror reclamatii, pentru a ne proteja drepturile sau drepturile unui tert, pentru a proteja siguranta oricarei persoane sau pentru a preveni orice activitate ilegala

Acces la datele Dumneavoastra:

In vederea unei admimistrari corecte a informatiilor cu caracter personal pe care REEVE ASSET MANAGEMENT S.R.L. le detine, va comunicam faptul ca datele dumneavoastra sunt in baza noastra de date intrucat ele au fost introduse in vederea solicitarii anumitor informatii, in procesul de comunciare cu REEVE ASSET MANAGEMENT.

Drepturile Dumneavoastra:

Pentru a determina perioada pentru care datele personale vor fi prelucrate si pastrate, se va lua in considerare durata contractuala pana la indeplinirea obligatiilor contractuale, respectiv scopului, termenului de arhivare prevazute de dispozitiile legale in materie.

Pentru o informare corecta, va comunicam faptul ca Regulamentul ofera urmatoarele drepturi persoanelor carora li se prelucreaza datele care au caracter personal:

 • Dreptul de acces
 • Dreptul la rectificarea datelor
 • Dreptul la stergerea datelor “ dreptul de a fi uitat”
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii,
 • Dreptul la opozitie
 • Dreptul cu privire la procesul decizional individual autotomatizat, inclusiv crearea de profiluri
 • Dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal,
 • Dreptul la cale de atac judiciara,
 • Dreptul de a fi notificat de catre operator.

Datele minorilor

 • Conținutul site-ului și a informațiilor promovate de Reeve Asset Management S.R.L. nu este destinat minorilor dar conținutul său nu este vătămător pentru aceștia. Nu colectăm informații și date ale minorilor sub 16 ani.

Pentru cat timp vom pastra informatiile tale?

Vom pastra informatiile tale doar atat timp cat este necesar pentru scopul pentru care le-am obtinut si pentru orice alte scopuri conexe permise (de exemplu, acolo unde este relevant, pentru aparare in cazul unei reclamatii impotriva noastra). Asadar, daca informatia este utilizata in doua scopuri, o vom retine pana la expirarea scopului cu cea mai lunga perioada, dar vom inceta sa o folosim in scopul cu o perioada mai scurta, odata ce aceasta perioada a expirat.

Restrictionam accesul la informatiile tale persoanelor care au nevoie sa le foloseasca in scopurile relevante.

Perioadele noastre de pastrare se bazeaza pe nevoile business-ului, iar informatiile tale, care nu mai sunt necesare sunt ireversibil anonimizate (in plus, informatiile anonime pot fi pastrate) sau distruse in siguranta

Orice alte solicitari cu privire la datele cu caracter personal pe care le-ati transmis REEVE ASSET MANAGEMENT, inclusiv in vederea exercitarii drepturilor dumenavoastra, le puteti transmite pe adresa relansampomicultura@yahoo.com

REEVE ASSET MANAGEMENT va pune la dispozitie datele /informatiile solicitate de dumneavostra in format electronic cu proxima ocazie exceptand cazul in care solicitati sa va fie transmise in orice alt format.

Instrumente juridice comunitare

 • Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
 • REGULAMENTUL (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (Text cu relevanță pentru SEE), intrat în vigoare de la data de 25 mai 2018.

Link-uri utile

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – http://www.dataprotection.ro