România a primit, în cei 11 ani de la aderarea la UE, fonduri europene de 45,7 miliarde de euro şi a plătit către bugetul Uniunii 15,3 miliarde de euro, având un sold pozitiv de 30,4 mi­liarde de euro.

Acestea sunt toate sumele primite – subvenţii agricole, fonduri de dezvoltare rurală şi fonduri structurale, după cum reiese din ultimele date ale Ministerului Finanţelor privind absorbţia fon­durilor europene din 2007 până la finalul lui 2017.

37,1 miliarde de euro au fost primiţi pe cadrul financiar multianual 2007- 2013 şi 8,6 miliarde de euro pe cadrul financiar multianual 2014 – 2020.

În exerciţiul financiar trecut, 17 miliarde de euro au fost absorbiţi pe fondurile structurale, 7,7 miliarde de euro au fost fondurile pentru dezvoltare rurală şi pescuit, 7,6 mi­liarde de euro au însemnat subvenţiile agricole şi 3,4 miliarde de euro au fost fonduri de „preaderare“ şi alte fonduri.

către articolul din ZF