Fermierii români au avut posibilitatea să depună și în acest an proiecte finanțate cu fonduri europene în cadrul submăsurii 6.1 – Instalarea tinerilor fermieri, din PNDR 2020.

Vă prezentăm în acest articol modul de selecție a proiectelor, potrivit Ghidului solicitantului, publicat pe AFIR.

Alocarea financiară publică a submăsurii aferentă sesiunii continue de depunere, criteriile de selecție, punctajele de selecție, criteriile de departajare și pragul minim sunt realizate la inițiativa AM PNDR cu consultarea prelabilă a Comitetului de Monitorizare. Pentru fiecare sesiune continuă de depunere se face un ANUNȚ DE LANSARE A LICITAȚIEI în care se vor prezenta: alocarea sesiunii, intervalul continuu de depunere a proiectelor, pragul minim și pragurile de calitate lunare.

Solicitanții/ la depunerea proiectului completează obligatoriu în Cererea de finanțare câmpul aferent punctajului estimativ (evaluare/ pre-scoring). Depunerea și evaluarea proiectelor se realizează lunar doar pentru proiectele ce au punctajul estimat (evaluare-prescoring) mai mare sau egal cu pragul de calitate aferent lunii respective.

către articolul din Știri Agricole